Ưu đãi từ Ngân hàng

Hôm nay

bank logo
Chủ thẻ HSBC lần đầu đăng ký thành viên Leflair
Giảm
150.000₫
Cho đơn hàng trên
600,000₫
Dùng code
HSBC2018B
bank logo
Tất cả chủ thẻ Vietin Bank
Giảm
100.000₫
Cho tất cả đơn hàng
Dùng code
VIETINBANK
bank logo
Tất cả các chủ thẻ VP Bank
Giảm
200.000₫
Cho đơn hàng trên
1,500,000₫
Dùng code
VPB200
bank logo
Tất cá các chủ thẻ VIB
Giảm
15%
Cho đơn hàng trên
1,500,000₫
Dùng code
VIB15
bank logo
Tất cả các chủ thẻ OCB
Giảm
5%
Cho đơn hàng trên
1,000,000₫
Dùng code
OCB5

Ưu đãi dùng cho tất cả mọi ngày

bank logo
HSBC Vietnam Premier Mastercard
Giảm
100.000₫
Cho tất cả đơn hàng
Dùng code
MASTERCARD100K
bank logo
Tất cả các chủ thẻ Citibank
Giảm
10%
Cho đơn hàng trên
2,000,000₫
Dùng code
CITIBANK
bank logo
Tất cả các chủ thẻ Mastercard
Giảm
80.000₫
Cho tất cả đơn hàng
Dùng code
MASTERCARD80K
bank logo
Tất cả các chủ thẻ Standard Chartered
Giảm
10%
Cho đơn hàng trên
2,000,000₫
Dùng code
SCB2018
bank logo
Tất cả các chủ thẻ Sacombank
Giảm
5%
Cho tất cả đơn hàng
Dùng code
SACOMBANK
bank logo
Tất cả các chủ thẻ VP Bank
Giảm
5%
Cho đơn hàng trên
1,500,000₫
Dùng code
VPB5
bank logo
Tất cả các chủ thẻ TPBank
Giảm
5%
Cho đơn hàng trên
1,500,000₫
Dùng code
TPBANK5
bank logo
Tất cá các chủ thẻ Viet Capital Bank
Giảm
5%
Cho đơn hàng trên
500,000₫
Dùng code
VCCB5
bank logo
Tất cả các chủ thẻ IVB
Giảm
100.000₫
Cho đơn hàng trên
1,000,000₫
Dùng code
IVB1000

Ưu đãi cho những ngày khác

bank logo
Tất cả các chủ thẻ HSBC
Giảm
10%
Cho đơn hàng trên
1,500,000₫
Dùng code
HSBC2018A
bank logo
Tất cả các chủ thẻ Shinhan Bank
Giảm
100.000₫
Cho đơn hàng trên
800,000₫
Dùng code
SHINHAN100
bank logo
Chủ thẻ Bạch Kim Shinhan và ANZ
Giảm
200.000₫
Cho đơn hàng trên
1,000,000₫
Dùng code
SHINHAN200
bank logo
Tất cả các chủ thẻ Techcombank
Giảm
12%
Cho đơn hàng trên
1,500,000₫
Dùng code
TECHCOMBANK
bank logo
Tất cả các chủ thẻ Eximbank
Giảm
10%
Cho đơn hàng trên
1,500,000₫
Dùng code
EXIMBANK
bank logo
Tất cả các chủ thẻ SCB
Giảm
10%
Cho đơn hàng trên
800,000₫
Dùng code
SCB10
bank logo
Tất cả các chủ thẻ Maritime Bank
Giảm
5%
Cho đơn hàng trên
1,000,000₫
Dùng code
MSB5
bank logo
Tất cả các chủ thẻ TPBank
Giảm
12%
Cho đơn hàng trên
2,000,000₫
Dùng code
TPBANK12
bank logo
Tất cả các chủ thẻ SHB
Giảm
10%
Cho đơn hàng trên
1,500,000₫
Dùng code
SHB10
bank logo
Tất cả các chủ thẻ ACB
Giảm
200.000₫
Cho đơn hàng trên
1,500,000₫
Dùng code
ACB200
bank logo
Tất cả các chủ thẻ Standard Chartered
Giảm
15%
Cho đơn hàng trên
700,000₫
Dùng code
CYBERTHU

Quay trở lại Đại Tiệc Hàng Hiệu để bắt đầu mua sắm!

Mua Ngay